Het haventje van de Kaliwal is uitgebaggerd. Vele honderden kubieke meters slib
zijn afgevoerd en daardoor is de diepgang de komende jaren geen probleem.