Spring naar de hoofdinhoud

Twee leden van HSV Gorinchem geridderd!

Vrijdag 24 april werden twee leden van HSV Gorinchem door de
burgemeester verrast met een bezoek en niet zonder reden!
Jan Kasander en Cees van Eijbergen zijn benoemd tot
              Lid in de Orde van Oranje Nassau
vanwege hun jarenlange actieve inzet als vrijwilliger in HSV Gorinchem.

Een verbaasde en verraste Jan Kasander.
De korte toespraak van de burgemeester maakt alles duidelijk.

De brief bevestigt de benoeming.

Een super trots echtpaar Kasander

Ook de voorzitter van HSV, Ben Brevé, komt feliciteren.

Nog even officieel op de foto en door naar de volgende jubilaris

De familie Van Eijbergen is niet minder verrast door het bezoek van de burgemeester.
Ook hier weer bloemen, de brief en een toespraak.

Natuurlijk mag een feestelijke taart niet ontbreken.

en wordt er een glaasje op gedronken door de kersverse Ridder

Namens de leden van HSV Gorinchem: Van Harte Gefeliciteerd!!


De heer J. Kasander (65 jaar)
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kasander is al meer dan veertig jaar lid van hengel- en watersportvereniging HSV te Gorinchem. Zo hielp hij bij de aanleg en het onderhoud van de haven, bracht tevens verbeteringen aan zoals de aanleg van de verlichting en stromend water.
Ook werd de heer Kasander lid van de Commissie Water en Visstand beheer. De commissie zette zich in voor de visstand en waterkwaliteit op de Linge, het kanaal van Stenenhoek en het Merwedekanaal.
De heer Kasander zette mede het laboratorium bij HSV op, waardoor snel kon worden opgetreden bij afwijkingen van de kwaliteit van het water. Begin deze eeuw werd hij voorzitter van de steigercommissie en had hierdoor een leidinggevende rol.
Ook verzorgde hij de controle en keuringen van de hijsinstallatie. Meer dan vijftien jaar geleden werd hij begeleider van de werkzaamheden voor het uitbaggeren van de haven aan het Zwanenwater en de nieuwbouw van de loods ter vervanging van drie oude loodsen.
Op dit moment is de heer Kasander nog lid van de steigercommissie en bestuurslid algemene zaken.
In 1985 was hij mede-initiator van de Federatie Lingestoel, een overlegorgaan van hengelsportverenigingen voor de uitvoering van het visstand beheer en de watercontroles. Ook is de heer kasander al vijftien jaar vrijwilliger bij de jaarlijkse Open Havendag en de Botenbeurs te Gorinchem. De heer Kasander vaart dan met muziekgroepen door de haven. De heer Kasander is een vrijwilliger die niet gemist kan worden!
De heer C. van Eijbergen (76 jaar)
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer van Eijbergen is al zestig jaar een zeer betrokken lid van hengel- en watersportvereniging HSV te Gorinchem.
Zo hielp hij bij al het voorwerk, het ontwerpen en leiding geven tijdens de bouw van de haven en de steigers van HSV. Ook hielp hij mee bij het ontwerpen en het bouwen van de verenigingsark in het Zwanenwater.
Tevens is hij lid geweest van de concourscommissie, de jeugdcommissie en is hij nog steeds lid van de ontspanningscommissie Ouderen.
De heer van Eijbergen was voorzitter van de steigercommissie en was bestuurslid en voorzitter van de vereniging.
Naast zijn betrokkenheid bij de HSV was hij ook mede-initiatiefnemer van de Federatie Lingestoel en lid van de Commissie Water- en Visstandbeheer.
De commissie Water- en Visstandbeheer zette zich in voor de visstand en waterkwaliteit op de Linge en kreeg hierdoor regionaal en landelijk aanzien.
Tevens was de heer van Eijbergen lid van de bouwcommissie (uitvoerder) van voetbalvereniging SVW.
Het bestuur van HSV noemt decorandus een vaderfiguur voor alle leden en een icoon van Gorinchem.
De heer van Eijbergen mag dan ook met recht een voorbeeld voor velen genoemd worden.

Cees Duijzer is op 87 jarige leeftijd overleden

Juist op het moment dat we overspoelt werden met vreselijk nieuws over het Coronavirus kwam ook het bericht binnen dat Cees Duijzer was overleden. Enkele weken geleden lag Cees al in het ziekenhuis. omdat het Coronavirus was uitgebroken mocht hij het ziekenhuis niet verlaten. Na een weekje mocht Cees weer naar huis. Natuurlijk weer koffie drinken bij Ton van Esch en gelijk weer door naar Arkel naar ‘t Stekelbaarsje. We waren allemaal blij hem weer te zien. Helaas werd hij al snel weer ziek. Vrijdag kregen we het nieuws dat Cees op bijna 88 jarige leeftijd was overleden.

Cees was een graag gezien iemand bij alle vissers. Bijna bij alle wedstrijden was hij wel aanwezig alleen de havenwedstrijden hoefde voor hem niet meer. Begrijpelijk, al dat gesjouw en dan nog in de kou zitten. Nee, Cees kwam de winter wel door met koffie drinken bij Ton en dan altijd gezellig over het vissen praten. Veel had hij meegemaakt maar wat hij ook vertelde nooit was het negatief.

Dat hij nog steeds goed kon vissen bleek wel met de Ouwe Sannie, overtuigend wist hij iedereen nog te verslaan en ging met mooie beeldje naar huis. Natuurlijk vond hij het leuk om te winnen maar het plezier stond altijd voorop. Bij de loting voor een wedstrijd wordt veel gemopperd, iedereen heeft dan een slechte plek of zit in de wind. Nee, Cees hoorde je nooit mopperen, hij pakte zijn nummer en ging vissen.

Als we over enige tijd weer mogen vissen zullen we Cees ontzettend missen. We zijn een ongelofelijk fijne visser kwijtgeraakt. Cees was een voorbeeld voor velen, sportief, altijd vriendelijk en een hart van goud.

Familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies van Cees

 
Keuzemenu