Spring naar de hoofdinhoud

3 juni Open Gorkums Kampioenschap

“HSV Gorinchem”

organiseert op zaterdag 3 juni 2017 een vaste hengel wedstrijd.

Open Gorkums Kampioenschap

HENGELKEUZE                            : Vaste hengel

INSCHRIJFGELD                           : € 10,- ( incl. kopje koffie of thee)

VERZAMELLOCATIE                    : Clubhuis “De Ark” HSV Gorinchem

Paardenwater 1 4201KM Gorinchem

TIJDSTIP VAKLOTING                 : 06.30 ( ark open om 6:00 uur)

TIJDSTIP WEDSTRIJD                 : 08.00 – 12.00 uur

PRIJZEN                                          : 1 op 3

AANTAL DEELNEMERS             : Maximaal 36  (vol = vol).

VISWATER                                      : Merwedekanaal

VAKKEN                                          : 3 bij voldoende deelnemers

HENGELLENGTE                          : max 11.50 meter

PRIJSUITREIKING                        : In clubhuis “De Ark”

Reglement:volgens regelement van HSV Gorinchem

 Vissen en/of voeren met verse de vase is verboden.

Alle vis telt, m.u.v. snoek, snoekbaars, paling/aal.

Gewonnen prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald.

In gevallen waarin het regelement niet voorziet beslist de concourscommissie.

Inschrijving  

e-mail:  w.zwaan@kpnplanet.nl

Telefoon 06-58937824

 

Algemene Ledenvergadering 2017

Agenda:

1:   Opening

2:   Moment stilte voor de leden die ons ontvallen zijn

3:   Ingekomen stukken

4:   Bestuur mededelingen en Bestuur besluiten

5:   Jaarverslag 2016

6:   Financieel jaarverslag

7:   Verslag kascontrole commissie

8:  Verkiezing kascontrole lid

9:   Verkiezing bestuursleden

 

 

Er is een vacature voor een kandidaat met een financiële achtergrond. Info via het Bestuur 

 

 

10:  Vaststelling contributie voor het jaar 2018

11:  Vaststelling liggelden 2018 en BTW Liggelden

12:  Rondvraagopgave

 

PAUZE

 

13:  Benoeming diverse commissies

14:  Behandeling rondvraag

15:  Sluiting

 

Let op:

Het financieel verslag van het jaar 2016 en de notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 01 april 2016 zijn in te zien vanaf 02 juni 2017 in ons clubhuis aan het Paardenwater (tijdens openingstijden)

 

 

 

Vissen met de ds Koelman school op 11 mei

Op 11 mei 2017 heeft een delegatie van vissers van HSV Gorinchem geholpen bij een leuke dag op de ds Koelmanschool.

Een onderwijzeres van de ds Koelmanschool had een visles aangevraagd bij Sportvisserij Nederland. Ans van Heumen de contactpersoon van Sportvisserij Nederland nam contact op met Bertus Viveen als zijnde de jeugdcommissie van onze vereniging en verzocht om hulp.

Er waren 38 kinderen, groep 7 en 8, die eerst een theorieles kregen van Ans van Heumen, en in de middag gingen ze allemaal vissen in het Stadspark. Sportvisserij Nederland stelde de hengels beschikbaar en Hengelsport Gorinchem de maden en wat voer

Bertus heeft ook aan diverse sportvissers gevraagd of zij aan de waterkant mee wilden helpen en dat wilden de meeste wel. Heel hartelijk bedankt hiervoor.

Meer foto’s zijn hier te bewonderen: http://hsv-gorinchem.nl/foto-en-videos/vissenmetdekoelmanschool2017/

 
Keuzemenu