Tussen de eerste en de tweede Covid-19 lockdown visten de senioren op dinsdagochtend.
Deze keer werd niet afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Maar natuurlijk ontbraken
de medailles en de bloemen niet voor de eerste drie plaatsen.