De concourscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Will Zwaan
  • Jan de Vos
  • Patrick Grootveld