Het jaar 2020 is een heel bijzonder (verenigings-) jaar geworden met overwegend meer negatieve dan positieve zaken en de oorzaak hiervan is voornamelijk te wijten aan het coronavirus.

In de eerste maanden van het jaar was er nog weinig aan de hand.

Ons clubgebouw was open zodat in januari en februari de vispassen nog opgehaald konden worden en daar is door veel vissers gebruikt van gemaakt. Er kon ook nog gevist worden. Onze wedstrijdvissers visten bijna al hun wedstrijden in de Lingehaven en een enkele wedstrijd werd gehouden in de verschillende singels van Gorinchem. Na het vissen werd er in de Ark de prijsuitreiking gehouden waar Martin of Nettie zorgden voor de innerlijke mens.

Op  1 februari werd de vrijwilligersavond door het Bestuur georganiseerd waar de vele vrijwilligers en leden van  verdiensten onder het genot van een drankje konden genieten van een heerlijk Chinees buffet, wat bij een ieder bijzonder goed in de smaak viel.

Ook de Bingo heeft in het begin van het jaar 2 Bingo-middagen georganiseerd. Deze 2 middagen zorgden voor een drukte van jewelste, de Ark was maar net groot genoeg.
Maar onze Bingo-medewerkers, die wel het een en ander gewend zijn, zorgden dat met een beetje passen en meten  dat ieder een mooi plaatsje kreeg en waar ze onder het genot van een hapje en drankje konden spelen om de vele mooie prijzen die grotendeels door onze sponsors geschonken waren.
Hierbij bedankt het Bestuur de Bingocommissie en de vele sponsors.

En toen kwam maart en was het gedaan met het gewone (verenigings-) leven.
Vanwege het Coronavirus werd alles op zijn kop gezet. We gaan niet alle beperkingen die ons als vereniging werden opgelegd hier benoemen maar het is wel voor een ieder duidelijk dat er voorlopig niets of weinig meer gedaan kan worden vanuit de
HSV Gorinchem. Alle activiteiten werden gecanceld, waaronder de Algemene Leden vergadering, alle viswedstrijden,  de bingomiddagen.
De vergaderingen van het Bestuur en de commissies mochten ook geen doorgang meer vinden.

Het Bestuur heeft toch ondanks de vele beperkingen, met inachtneming van de Coronaregels, toch enkele vergaderingen weten te houden, maar het meeste overleg ging via de bestuurs-app. De meeste zaken gaan gewoon door en omdat er toch continu overleg moet zijn ging het bestuur thuis werken, net zoals half Nederland. Toch, met alle beperkingen van dit hele jaar, zijn er zeker wel met behoorlijke inspanningen zaken opgepakt door het bestuur en onze  vrijwilligers.

Voor de winterberging besloot de steigercommissie met het bestuur een mobiele hijskraan te huren om de boten te water te laten, omdat vanwege de Corona het aantal mensen die bij werkzaamheden aanwezig mocht zijn, zeer beperkt was. Er werd een plan gemaakt om op een vrijdagavond en zaterdag dit te gaan doen en onder alle Corona en veiligheidseisen werden op 20 juni alle boten te water gelaten van de eigenaren die zich hiervoor hadden opgegeven. Hierdoor kon men toch nog genieten van een hopelijk fijn vaarseizoen.

Vrijdag 24 april werden twee leden van HSV Gorinchem door de burgemeester verrast met een bezoek en niet zonder reden. Jan Kasander en Cees van Eijbergen zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege hun jarenlange actieve inzet als vrijwilliger voor de HSV-Gorinchem.

De Lingehaven is uitgebaggerd. Voor de steigercommissie een hele organisatie om iedere bootbezitter te benaderen die een ligplaats in het haventje heeft en dan te zorgen dat er een vervangende ligplaats voor haar of zijn boot gevonden werd aan de steiger bij de Ark. Al met al werd er voor een ieder een plekje gevonden zodat de baggeraar kon starten met baggeren.  Inmiddels, na ongeveer 800 kuub slib verwijderd te hebben, zal voor de komende jaren de diepgang in onze haven geen probleem meer zijn.

Inmiddels zijn wij  in december ook gestart met de uitgifte van de vispassen. Vanwege de Coronaregels worden de vispassen die betaald zijn,  in Gorinchem en directe omgeving door vrijwilligers rond gebracht en buiten Gorinchem gaan ze via de post. In januari en maart zijn de volgende uitgiftes.

Onze jeugd- en wedstrijdvissers hebben in etappes geprobeerd om toch in wedstrijdverband te kunnen vissen. Omdat merendeels van het jaar voor hun de Ark verboden terrein was, wegens wederom de  Coronaregels, dienden de concourscommissie daardoor al hun activiteiten aan de waterkant te houden. Gelukkig zijn er toch verschillende wedstrijden gevist.

Op een  Algemene Ledenvergadering wordt altijd stil gestaan bij onze dierbaren en leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Omdat wij dit jaar geen ALV kunnen houden en hier wel aandacht aan willen besteden, zijn we genoodzaakt het op deze manier te doen.

Cees Duijzer is in april overleden. Na zijn velen jaren vrijwilligerswerk (algemeen bestuurslid , voorzitter concourscommissie ) was hij nog steeds een graag geziene wedstrijdvisser en waar ondanks zijn leeftijd terdege rekening mee gehouden moest worden  gezien zijn laatste overwinning bij De Oude Sannie wedstrijd.

Nettie de Jong is in mei overleden. Zij was al jaren de drijvende kracht in de Ark. Ze stond altijd klaar voor iedereen die binnenkwam en was het niet voor een hapje of drankje of het regelen van een vergunning, ze had voor iedereen een vriendelijk woord.

Theo Flenterie is in december overleden. Als zijn gezondheid het toe liet dan was hij aanwezig bij elke viswedstrijd die door de concourscommissie gehouden werd. Hij had een markante persoonlijkheid en zijn credo was dan ook “Meedoen is belangrijker dan winnen”.

Deze drie leden hebben heel veel voor onze vereniging betekend. Maar ook voor leden die niet genoemd zijn en ons ontvallen zijn, we zullen jullie niet vergeten maar wel erg missen.

Al met al een bijzonder (verenigings-) jaar.

Tenslotte wenst het bestuur van HSV Gorinchem ieder een gelukkig en gezond 2021 toe, waarin we hopelijk veel vis- en vaarplezier krijgen!

Ben Breve
Voorzitter HSV Gorinchem