Onvoorstelbaar hoeveel bagger er uit zo’n klein stukje water wordt gehaald.
Tot nu toe zijn er al drie scheepsladingen richting Moerdijk gegaan om te
worden vernietigd. Totaal wordt meer dan 800 m3 verwacht.
En nog een goed bericht: je fiets is ook weer boven water!