Vandaag is het 66 jaar geleden dat het lukte om de bestaande
visverenigingen in Gorinchem samen te voegen tot HSV Gorinchem.
Toen is ze dus eigenlijk verwekt, want pas op 1 januari 1957 kwam de
konnklijke goedkeuring en  werd HSV Gorinchem dus “geboren”.
Die datum wordt ook aangehouden als het op feesten aankomt.
Want “vroeger” werd elk jubileumjaar gevierd, als je de kranten uit
die tijd mag geloven. Hieronder staan ook een paar voorbeelden van
projecten die gerealiseerd zijn en waar we nog steeds gebruik van maken.
Het clubgebouw De Ark komt later nog een keer aan bod.