In de maand mei heeft de kascontrollecommissie de financiën van het boekjaar 2020 bekeken en goedgekeurd. Wanneer Algemene Ledenvergaderingen weer mogelijk zijn, zal hier eveneens aandacht voor zijn.

Leden hebben uiteraard recht op inzage van deze stukken.

Mocht u de stukken willen inzien, dan kunt u tot 1 juli een afspraak maken met de penningmeester. Er zal een afspraak op het clubhuis ‘de ark’ gemaakt worden.

De penningmeester is te bereiken via penningmeester@hsv-gorinchem.nl

Groet,

Bestuur HSV Gorinchem