Woensdagavond 9 juni mochten de vissers officieel weer een wedstrijd vissen.
Veertien  man sterkt gooiden ze bij het startsignaal hun dobbers uit.
En al waren de vangsten niet geweldig, het plezier was er niet minder om.

Woensdagavond 16 juni a.s. wordt gevist in het Merwedekanaal (Lingewijkzijde).