De Algemene Leden Vergadering werd op 17 maart 2023 gehouden. Een vergadering die o.a. inzicht gaf in de plannen die het bestuur heeft, en die zijn best veel omvattend. Jammer dat maar zo weinig leden aanwezig waren bij de bijeenkomst.
Enkele vrijwilligers werden nog in het zonnetje gezet voor hun diverse bijdragen aan de vereniging.