Agenda:

1:   Opening

2:   Moment stilte voor de leden die ons ontvallen zijn

3:   Ingekomen stukken

4:   Bestuur mededelingen en Bestuur besluiten

5:   Jaarverslag 2016

6:   Financieel jaarverslag

7:   Verslag kascontrole commissie

8:  Verkiezing kascontrole lid

9:   Verkiezing bestuursleden

 

 

Er is een vacature voor een kandidaat met een financiële achtergrond. Info via het Bestuur 

 

 

10:  Vaststelling contributie voor het jaar 2018

11:  Vaststelling liggelden 2018 en BTW Liggelden

12:  Rondvraagopgave

 

PAUZE

 

13:  Benoeming diverse commissies

14:  Behandeling rondvraag

15:  Sluiting

 

Let op:

Het financieel verslag van het jaar 2016 en de notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 01 april 2016 zijn in te zien vanaf 02 juni 2017 in ons clubhuis aan het Paardenwater (tijdens openingstijden)