Begin februari is begonnen aan de vervanging van de loopsteiger
voor de ark. Intussen is het werk voor een groot deel klaar.
Hier volgt een kleine samenvatting van de vele foto’s de gemaakt zijn
van de werkzaamheden.