Begin oktober wordt begonnen met het uitbaggeren van de Lingehaven.
Dat heeft ook gevolgen voor de ligplaatsen in het haventje aan de Kaliwal.
De steigercommissie is hard bezig om de boten die daar liggen, tijdelijk een
ligplaats aan de steigers in het Zwanenwater te geven. Een heel gepuzzel overigens.

Intussen is op en aan de Kaliwal al iets te merken van de komende werkzaamheden,
in de vorm van materiaal en een baggerboot.

De lange arm, voorzien van snijkop en zuigbuis, beweegt over de bodem.

Dit is het begin, de snijkop, die de bodem om woelt zodat de bagger kan worden opgezogen en afgevoerd. Wel een toepasselijke naam ervoor…

Voordat de werkzaamheden in de haven kunnen beginnen moeten alle boten worden verplaatst. Wanneer dat precies is, wordt nog aan de booteigenaren medegedeeld.

Gedurende de werkzaamheden in het haventje Kaliwal en nabij de laad en los steiger aan de Kaliwal zal het werkgebied worden afgezet. Het is dan ook verboden zonder toestemming van de aannemer zich binnen de afzetting te begeven.