Algemene Ledenvergadering 2016

Hengelsport Vereniging Gorinchem

 

Datum: 01 april 2016

Locatie: Clubhuis aan het Paardenwater

Aanvang: 20:00 uur

Agendapunten.

1. Opening

2. Moment stilte voor de leden die ons ontvallen zijn

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen en Bestuursbesluiten

5. Jaarverslagen 2015

6. Financieel jaarverslag

7. Verslag kascontrole commissie

8. Verkiezing kascontrole lid

9. Verkiezing Bestuursleden

Er is een vacature voor 2e Secretaris. Info via het Bestuur

10. Vaststelling contributie voor het jaar 2017

11. Vaststelling liggelden 2017

12. Rondvraagopgave

PAUZE

13. Benoeming diverse Commissies

14. Behandeling rondvraag

15. Sluiting

Let op:

Het financieel verslag van het jaar 2015 en de notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 20 maart 2015 zijn in te zien op 25, 26 en 27 maart in ons clubhuis aan het Paardenwater.