De Senioren sluiten het zomerseizoen af. Op dinsdagmorgen visten ze op
de steigers bij de ark. Ter afsluiting van het seizoen wordt dan de winnaar bekend
gemaakt en wordt er samen lekker gegeten.
De eerste prijs ging dit jaar naar Cees Vroegh, met 50 kg vis.
Tweede werd Arie Aanen met 50 kg vis en derde Bertus Viveen met 45 kg vis.
Namens de vissers bedankte Laurens Slootjes Bertus hartelijk voor zijn inzet om
alles steeds weer goed te organiseren. Ook werd de naam O.L.C. op de medaille
toegelicht: voortaan zijn de vissers lid van de “Ouwe L….. Club” waarbij de L niet
staat voor Leden. Het was hierna nog lang gezellig in de ark.
In de komende winter wordt op dinsdagochtend weer gevist in de Lingehaven en
belangstellenden kunnen zich altijd melden
.