Het seizoen loopt per kalenderjaar (zowel voor lidmaatschap als liggelden)!

 

Opzeggingen:

lidmaatschap:          voor 1 oktober (i.v.m. aanmaken vispas door Sportvisserij Nederland)                                      bij secretaris@hsv-gorinchem.nl

ligplaats:                   voor 31 december

 

Betalingen:

lidmaatschap:

 • nota verzonden in november (betaling dient altijd voor 1 maart te geschieden)
 • men kan kiezen de pas tegen betaling, maar op eigen risico te laten verzenden of gebruik te maken van de ophaaldagen
 • ophaaldagen worden vanaf november bekend gemaakt in de nota en op deze site
 • herinneringen worden NIET verstuurd.
 • Indien na 1 maart blijkt dat de contributie niet betaald is, zal dit uitschrijving bij Sportvisserij Nederland als wel bij onze vereniging tot gevolg hebben. Alle rechten komen dan te vervallen, ook een eventuele ligplaats!

liggelden:

 • liggelden zullen op de nota van november vermeld staan
 • betaling dient voor 1 maart te geschieden
 • herinneringen worden NIET meer verstuurd
 • Indien na 1 maart blijkt dat het liggeld niet betaald is, zal de ligplaats komen te vervallen. De ligplaats mag per direct niet meer gebruikt worden! Opnieuw inschrijven kan alleen via de geldende wachtlijst en acceptatie lidmaatschap door het bestuur.

winterberging:

 • tijdig opgeven!!! (Uiterlijke datum staat op het formulier)
 • kosten voor de winterberging zullen op de nota van november vermeld staan

zomerberging:

 • nota zal apart verstuurd worden in mei
 • betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de nota