Afgelopen vrijdagavond heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Het bestuur heeft tijdens deze gezellige vergadering onder andere de vele vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Vrijwilliger Jan Pince van der Aa werd extra in het zonnetje gezet voor zijn inspanningen voor het maken van een geautomatiseerd kassa- en ledenadministratiesysteem. Bent u volgend jaar ook aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering?